"MĄDRZY LIDERZY"

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE

Dziękujemy za chęć uczestnictwa w KURSIE “MĄDRZY LIDERZY” z Esterą Saraswati. 

Od tego formularza rejestracyjnego zaczyna się Twój pierwszy etap transformacyjnej podróży. Dlatego prosimy o uważne odpowiedzenie na wszystkie pytania. Wszystkie podane tu informacje są poufne, poza informacjami służącymi do organizacji, jedynie do wglądu Estery. Zostaną także po roku usunięte. Dziękujemy za poświęcenie czasu. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Z podziękowaniem,
Estera Saraswati

Kontakt: zapisy@esterasaraswati.com

***

Ważne, prosimy o zapoznanie się:

Dbając o dobro każdego uczestnika i grupy, Estera zapoznaje się uważnie z każdym wypełnionym formularzem rejestracji. Podane informacje pomagają w przygotowaniu odpowiedniego programu.

Zastrzegamy sobie prawo i możliwość, w wyjątkowych przypadkach po jej zapoznaniu się z wypełnionym formularzem rejestracji lub ewentualną rozmową dodatkową, zaproponować właściwe przygotowanie. Zastrzegamy też sobie prawo do odmówienia przyjęcia, bazując na wiedzy dotyczącej tego doświadczenia (wniesiona opłata podlega zwrotowi w takim przypadku).