Zaczynamy od początku?

Ostatnio dzieliłam się swoim procesem przemiany oraz potrzebą wspierania spokojnego, długotrwałego i głębokiego rozwoju, zamiast odpowiadania na oczekiwania czasem mało realistyczne do spełnienia w ciągu jednotygodniowego warsztatu. Zatem kończę w ciągu najbliższego pół roku oferowanie pojedynczych warsztatów w wynajętych lokalizacjach na rzecz tworzenia przestrzeni dla sztuki (sacred art), budowania wspólnoty (sacred living community) oraz długoterminowego rozwoju duchowego i osobistego, w którym fundamentami są zaangażowane działanie na rzecz całości, odpowiedzialne współzależne życie na ziemi oraz współczucie. Nadchodzą w ciągu najbliższych siedmiu miesięcy, dwa ostatnie, kluczowe warsztaty w celu manifestowania tych jakości. Pierwszy, warsztat “New Man” początkowo planowany tylko dla mężczyzn oraz drugi warsztat początkowo planowany tylko dla kobiet, pod ezoteryczną nazwą „Lemuriańska Kapłanka Tęczowa Dakini”.

Ostatnio przyszedł do mnie nowy wgląd. Najważniejsze dla nas i Ziemi jest obecnie wyjście z naszego zagubionego, chaotycznego, aroganckiego życia na skraju zagłady. Tutaj możesz zobaczyć otrzeźwiające obrazy naszego niszczącego wpływu na świat. Nowy świat może się narodzić tylko wtedy, gdy my, mężczyźni i kobiety, zrobimy to razem!

Abyśmy mogli razem zamanifestować Nową Ziemię bez przemocy, kobiety potrzebują uzyskać dostęp do swojej wewnętrznej, dojrzałej męskości, a mężczyźni wewnętrznej, dojrzałej kobiecości, zamiast projektowania “drugiej połówki” na siebie nawzajem. Możemy wspierać i uczyć się nawzajem od siebie, dzieląc się tymi wewnętrznymi podróżami, zapominając o patriarchalnej wojnie płci. Spotykam świadomych mężczyzn w Szwecji, gdzie mieszkam od zeszłego roku, którzy gromadzą się oraz dzielą swoją siłą i wrażliwością. Podziwiam, jak ich dojrzała męskość stara się obejmować czasami zranioną i złamaną kobiecość wewnątrz. Spotykają się, aby wrażliwie i w mocy dzielić się swoimi wzlotami i upadkami ich codziennego, czasami pełnego wyzwań życia. Mogłam także zobaczyć świadome szwedzkie kobiety, które poszukują sposobu, aby stanąć we własnej obronie, stwierdzając, czego chcą, a czego nie, dbając o zdrową równowagę w swoich domach lub miejscach pracy. Byłam świadkiem wzrastania ich wewnętrznej męskości, a także stopniowego dawania mężczyznom większego prawa do bycia w ich kobiecości. Wciąż ten proces potrzebuje czasu, aby kobiecość i męskość była bardziej dojrzała, lecz poczyniono ważne kroki w kierunku przyjęcia wewnętrznej unii męskiego i żeńskiego. Sztuka, zwłaszcza wspólne muzykowanie, cieszenie się łagodną naturą, duchem wspólnoty, uzdrawiając się razem – oto, co doświadczam i widzę, że chce zakwitać i wzrastać w Szwecji. Nie dziwi mnie, że Greta Thunberg, twarz zaangażowanego, opiekuńczego, młodego, radykalnego aktywizmu na rzecz naszej wspólnej, zielonej przyszłości, jest Szwedką. Dla mnie reprezentuje ona archetyp nowego męskiego, zielonego wojownika (Green Man).

Nowa męskość – Nowy człowiek (New Man)

Kiedy pisałam o mojej wizji nowej męskości (możesz przeczytać więcej tutaj), miałam w głowie mężczyzn, zwłaszcza tych szwedzkich. Niespodziewanie wiele kobiet zaczęło pytać o ten warsztat. Widać było, że kobiety domagają się włączenia. Mój chochlik, związany z szaloną mądrością, zapytał a właściwie to dlaczego nie? Tak! Otwórzmy również ten męski warsztat dla kobiet. Zatrzymajmy tę sztuczną separację płci opartą na uprzedzeniach, co powinni, a czego nie powinni robić mężczyźni, a czego kobiety. Zdecydowanie potrzebujemy nowej, dojrzałej męskości w nas wszystkich, mężczyznach i kobietach. To wezwanie do braterstwa pomiędzy nami ludźmi. Stojąc ramię w ramię, serce do serca, brzuch do brzucha, możemy zmienić ten świat. Razem! Punkt początkowy jednak leży wewnątrz. Spokój, wolność, współczucie i dobroć to coś, czego nie można zdobyć z zewnątrz i nie można tego naprawdę zabrać. Moją intencją jest rozpalenie iskier współczucia, które prowadzi do radosnych, wspólnych działań. Bowiem to wspólnota jest nowym Buddą, na którego czekamy, jak powiedział kiedyś Thich Nhat Hanh. Naprawdę w to wierzę. W tym sensie epoka pojedynczych guru i pozbawionych mocy zwolenników kończy się. Potrzebujemy jednak uznać wartość i znaczenie dla Nowej Ziemi współzależnego i równorzędnego istnienia Trzech Klejnotów, nauk – nauczyciela(i) – wspólnoty. Możemy stworzyć nowy świat na tej niegdyś pięknej planecie, z wdziękiem przeplatając mądrych przewodników, nauki mądrości i grupy zaangażowanych ludzi. Możemy zatrzymać koło samozniszczenia napędzane przez ignorancję, arogancję, dumną samowystarczalność i nienawiść zrodzoną z ukrytego cierpienia. Dlatego przywołujemy archetyp opiekuńczego, dbającego i ochraniającego Zielonego Człowieka (Green Man), jak również odważnego, przebudzonego Wojownika Szambali, by utorowali drogę do Nowego Świata dla przyszłych nowych pokoleń.

Kobiety, nadajcie mocy swojej kobiecości. Przyjmijcie swoją męskość!

Dla kobiet, nadszedł czas, aby przestać projektować męskość na mężczyzn. Wyuczona bezradność, brak klarowności potrzeb i granic, wewnętrznej stabilności i poczucia bezpieczeństwa, które mogą prowadzić w skutkach do kampanii „metoo” i poczucia bezsilnej kobiecości, mówiąc prowokacyjnie. Zajmijmy się i zadbajmy o nasze własne rany odrzucenia, zdrady, porzucenia także poprzez zrozumienie naszego udziału w ich współtworzeniu, jak  i również poprzez uczenie się utrzymywania nieporuszonej obecności, która pozwolić naszym ranom być widzianymi i uzdrawianymi od wewnątrz. Możemy nauczyć się określać nasze granice i wyraźnie je komunikować, nie pozwalając na pobłażliwość i momenty usypiającego zamglenia świadomości, które powoduje nadużywanie siebie samej. Możemy wzmacniać swoją dojrzałą męskość także poprzez uczenie się rozpoznawania własnego pomieszania i  niepewności oraz zatrzymywania jakichkolwiek działań płynących z tego miejsca w nas. Odnajdywanie szlachetnych wartości, za którymi chcemy stanąć, ucząc się życia według tych standardów, przestanie umniejszania siebie i innych, sprawdzanie i kwestionowanie wewnętrznych motywów działania lub zaniechania, sprawdzanie swojego cienia, rozwijanie własnego potencjału, proszenie o wsparcie, pójście za tym, czego naprawdę pragniemy, obejmowanie naszego seksualnego pożądania i kierowanie go do serca, to wszystko, co możemy zrobić, aby wzmacniać naszą męskość. Kluczowe jest zaprzestanie obwiniania i oczekiwania, że mężczyźni dostarczą to, czego brakuje w naszym życiu. Paradoksalnie nasza kobiecość zostanie wzmocniona, gdy zdecydujemy się wkroczyć w dojrzałą męskość wewnątrz. Będziemy czuć się bezpiecznie, widziane, uznane i docenione. Będziemy wiedzieć więcej o tym, kim jesteśmy. Nasza kobiecość będzie mogła się w końcu zrelaksować i zacząć swobodnie płynąć, ponieważ jest w nas otwarte oko, które zawsze czuwa nad naszym bezpieczeństwem, opiekuje się i podejmuje działanie, gdy jest to potrzebne. Jeśli nasza kobiecość nie płynie, trudno jest swobodnie wyrazić naszą ekstatyczną seksualność, która kocha przyjemność i może poddać się rzece własnego soku, jest to wyraźny znak i wezwanie do wzmocnienia naszej męskości.

Mężczyźni, wzmocnijcie swoją męskość poprzez moc wrażliwości i niewinności. 

Drugi warsztat, mój ostatni w tym rozdziale życia, był początkowo dedykowany tylko kobietom w ramach projektu o nazwie Reclaiming Priesteshood, przywracającego starożytną kobiecość mądrość. Zaskakujące jest to, że nie mógł znaleźć się w moim kalendarzu odpowiedni termin dla tego przekazu. Odkładaliśmy go trzy razy w ciągu ostatniego półtora roku. Esencją tego warsztatu jest odzyskanie i wzmocnienie naszej wrażliwości, niewinności, sztuki uzdrawiania, jak i miękkiej słodyczy serca, która wiąże się z mądrością starożytnego kontynentu Mu (Lemuri).

Kolejny wgląd mnie uderzył, musimy otworzyć ten warsztat na mężczyzn! Nie chcę wspierać niezdrowego wzorca opartego na selekcji płciowej, gdzie kobiety mają być miękkie i wrażliwe, a mężczyźni silnymi żywicielami rodzin. Prowadzi nas to do kształtowania toksycznych relacji współzależnych. Zwykle pięknie rozpoczynają się od romantycznej miłości, która prędzej czy później przeradza się w dramat o zazdrości, niezaspokojeniu, unikaniu, urazie i zranieniach. Mężczyźni, którzy są odłączeni od kobiecej esencji, będą ją projektować na kobiety. Będą poszukiwać na zewnątrz siebie soczystości, kreatywności, żywotności, szaleństwa, uczuć i piękna. W ten sposób zaprzeczają, że to także znajduje się w nich, przypisując te jakości kobietom. Może jedynie potrzebna jest większa staranność i chęć, aby je w sobie odnaleźć i przebudzić.

Bycie wrażliwym we współczesnym świecie jest często przekleństwem, bez względu na płeć. Jesteśmy wykorzeniani z naszej kruchości i delikatności na wczesnych etapach tzw. edukacji. Mówię „tak zwanej”, ponieważ systemy edukacyjne wyglądają bardziej jak trening cyrkowy, prowadzący bardziej do wyprodukowania posłusznych, głupich konsumentów, niż do prawdziwej edukacji stawania się unikatowym, uprzejmym, kochającym człowiekiem. Nasze otoczenie jest zwykle ukształtowane tak, aby zniszczyć tę część nas. Często starsze pokolenia i establishment są świetnymi strażnikami tego więzienia. Dbają, aby ich nie dotknąć tą niewinną wrażliwością w obolałe, opancerzone serca. Chronią brutalne status quo życia zombi – emocjonalnego stłumienia i suchego przerwania. Gorąco polecam otwierający szeroko oczy dokument na temat konsekwencji współczesnej edukacji zatytułowany Schooling the World.

Potrzebujemy mocy i własnej ochrony, aby móc być wrażliwym, głęboko czującym i niewinnym człowiekiem w tym świecie. Zamiast odczuwania poczucia zagrożenia możemy podarować nasze miękkie, czułe, kochające serca, miłość która jest dojrzała i nie do odparcia. To mądrość niewinności. Trudno odczuwać współczucie i podejmować właściwe działania dla dobra nas wszystkich, jeśli boimy się głęboko odczuwać oraz nie jesteśmy w stanie mądrze wyrazić naszych emocji. Otwierając się na miękką esencję kobiecej energii w każdym z nas, wzmacniamy wewnętrzną męskość. Gdy zaczynamy głęboko odczuwać, uczymy się regulować natężenie naszej mocy, aby przy jej pomocy tworzyć otwartość zamiast ranić i zamykać poprzez jej nieadekwatne użycie.

Witamy kobiety i mężczyzn w tej wspólnej przygodzie. Ekscytujące jest bycie częścią kreowania wzorca dla Nowej Ziemi. Możemy to zrobić! Razem

Estera Saraswati

Możesz znaleźć szczegóły warsztatów tutaj. Rejestracje są otwarte. Zapraszamy do dołączenia

“New Man” dla mężczyzn i kobiet, Szwecja 11–18 sierpnia 2019 r

“Wisdom of Innocence” dla kobiet i mężczyzn, Hawaje 21 – 27 marca 2020 r