Kim jestem? Co jest dla mnie ważne?

Jestem alchemiczką, łącząc pozornie oddzielone i utracone fragmenty, przywracam magiczny wymiar rzeczywistości. Uwielbiam słuchać ciszy pomiędzy dźwiękami, poddając się jej prowadzeniu w nieznane. Moją pasją jest uczynienie z życia sztuki, tworząc pęknięcia w codziennej rutynie życia, aby światło mogło przez nie świecić. Potrafię także płatać figle, gdy umysł stara się mnie zaszufladkować i uchwycić. Taniec, śpiew i muzyka są talentem Saraswati, zapraszając do misterium kobiecości. Słowa stosuję jako lekarstwo, ważę je i odmierzam starannie, aby trafiły w bolące miejsca i przyniosły ukojenie poprzez zrozumienie. Seksualność jest dla mnie odwiecznym językiem głębokiej komunikacji i intymności, mająca potencjał przebudzenia z iluzji powierzchownej ekscytacji, jak i bólu egzystencji. Moim marzeniem jest tworzenie nowych możliwości zintegrowanego, holistycznego życia, gdzie ucieleśniona duchowość jest jej nieodłącznym elementem. Jednym z moich kluczowych zadań jest projektowanie nowych ścieżek zejścia na Ziemię bardziej rozwiniętych i pokojowo nastawionych istot. Jest to nierozerwalnie połączone z wdrażaniem nauk dotyczących świadomego zapłodnienia, naturalnego porodu, uduchowioną seksualnością oraz życiem we wspólnotach.

Tropię przejawy patriarchatu, które zniewalają, odcinają i kontrolują życie w nas. Jestem odważną i współczującą Wojowniczką Serca.

Staję po stronie wykluczonych i słabszych części nas, które nie mają jeszcze swojego głosu albo nie są wystarczające mocne, aby się obronić. Także przemocowe czy wyparte części nas zapraszam z powrotem do domu naszych serc.
Staję w imieniu unii męskiego z żeńskim w nas, szukając sposobów wyjścia poza urazy między płciami. Jednocześnie chciałabym, abyśmy zobaczyli wielość płci i każdego jako unikalną całość.
Staję za prawem do autentycznego, unikalnego wyrazu
Staję za seksualnością jako bramą do wyzwolenia i przebudzenia
Szukam nowego sposobu kreacji w grupie, gdzie wychodzimy poza hierarchię, uznając rangę opartą na ucieleśnionej mądrości i doświadczeniu. Jest to eksperyment wokół mocy, dzielenia się decyzyjnością, szukania wolności, pozostając zaangażowanym w sprawy świata. Odpowiedzialny aktywizm, działając razem w grupie, oparty na duchowym zrozumieniu nie dualnej rzeczywistości jest moim ideałem. Moją nadrzędną motywacją jest przynoszenie szczęścia i pożytku wszystkim czującym istotom, w tym Gai (Ziemi).

Poznajcie Esterę

Dzieli się mądrością starożytnych sztuk świątynnych i tantrycznych, wspierając rozwój samoświadomości oraz aktywując procesy samouzdrawiania sił życiowych. Wskazuje drogę wiodącą w kierunku wolności i mocy opartej na współodczuwaniu i kontrybucji dla dobra całości. Jest jedną z pierwszych liderek ruchu świadomej, uduchowionej seksualności w Polsce (sacred sexuality).

Wizjonerka Nowej Ziemi, opartej na współżyciu bez przemocy. Jej życie jest odbiciem zaangażowania w sprawy świata. Podróżuje w różne miejsca, odpowiadając na impulsy płynące z przestrzeni i Ziemi. Prywatnie praktykuje tybetański buddyzm tantryczny, który jest jej duchową ścieżką do samowyzwolenia z wielu wyobrażeń i realizacji naszej prawdziwej natury.

Jest mamą dwóch małych chłopców, których urodziła w domu lotosowo i bez profesjonalnej asysty. Świadomie wybrała drogę zaufania do prastarej kobiecej mądrości ciała i ewolucji.

Nauki Estery sięgają do sztuki świadomych narodzin i śmierci oraz aktywowania dojrzałej kobiecości i męskości w każdym z nas niezależnie od płci. Pracuje ze strefą cienia poprzez uzdrawianie seksualne, pomagając integrować istotne części nas. Wspiera w przyjmowaniu mocy męskiej i kobiecej z mądrością.

Jej pasją jest wskazywanie ścieżki serca – życia w pełni swojego potencjału dla dobra całości. Postrzega energię seksualną jako potężną, uniwersalną siłę, która jest osią wszystkich obszarów życia, budzącą nas do naszej pełni potencjału.

Razem ze swoim zespołem i dziećmi podróżuje dając wykłady, warsztaty, kontrybuując do rozwoju świadomości tam, gdzie jest, jednocześnie ucząc się życia we wspólnocie. Jej marzeniem jest zakotwiczenie w ziemi wizji wspólnoty żyjącej dla i w pokoju, gdzie wszystkie sfery światła i ciemności mają swoje odpowiednie miejsce. Urodzona w Warszawie, narodowość: planetarna

“Energia seksualna może być autostradą wiodącą do przebudzenia, radykalnej utraty złudzeń i wyzwolenia się z matriksa. Wtenczas moc, współczucie i obfitość stają się naszą rzeczywistością, a my zaczynamy w końcu żyć dla dobra całości”