WEBINAR Z ESTERĄ SARASWATI

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Dziękujemy za chęć uczestnictwa w WEBINARZE “LEKCJE Z PRZESZŁOŚCI” z Esterą Saraswati. 

Wszystkie podane tu informacje są poufne. Nie będą udostępniane osobom trzecim oraz zostaną skasowane po pewnym czasie.

Dziękujemy za poświęcenie czasu. 

Z podziękowaniem,
Estera Saraswati 

Kontakt: estera@esterasaraswati.com

***

W wyjątkowych przypadkach, zastrzegamy sobie prawo i możliwość  do odmówienia przyjęcia rejestracji (wniesiona opłata podlega zwrotowi w takim przypadku).