KURS WPROWADZENIE DO TANTRY

ANKIETA EWALUACYJNA

Dziękujemy za uczestnictwo w kursie “Wprowadzenie do Tantry” z Esterą Saraswati. 

Serdecznie prosimy o Twoją opinie, która pozwoli nam oferować w przyszłości to, co jest zgodne z potrzebami i w sposób, który jest jak najbardziej wspierający uczestników.
 
Chcemy poznać Twoją opinię i dziękujemy za szczerość płynącą z serca.
 
Możesz wypelnić ją anonimowo, jeśli chcesz. Wszystkie pytania są opcjonalne do wypełnienia, tym niemniej zależy nam na usłyszeniu Twoich odczuć lub opinii.
 
Pozdrawienia,
Estera Saraswati