KURS WPROWADZENIE DO TANTRY

ANKETA EWALUACYJNA

Dziękujemy za uczestnictwo w drugiej edycji kursu “Wprowadzenie do Tantry” z Esterą Saraswati. 

Serdecznie prosimy o Twoją opinie, która pozwoli nam oferować w przyszłości to, co jest zgodne z potrzebami i w sposób, który jest jak najbardziej wspierający uczestników.
 
Chcemy poznać Twoją opinię i dziękujemy za szczerość płynącą z serca.
 
Możesz wypelnić ją anonimowo, jeśli chcesz. Wszystkie pytania są opcjonalne do wypełnienia, tym niemniej zależy nam na usłyszeniu Twoich odczuć lub opinii.
 
Pozdrawiamy,
Zespół kursu
Estera Saraswati i Agata Kaźmierczak