Newsletter

Welcome to Estera Saraswati's virtual home! Join our tribe and subscribe to our newletter. Please choose language version below. Have a beautiful day!

Witamy w wirtualnym domie Estery Saraswati. Dołącz do grupy ludzi czujących podobnie i zarejestruj się na newsletter. Wybierz proszę wersję językową poniżej. Pięknego dnia!

ENG

PL

SUBSCRIBE

Zapisz mnie teraz
Home/All Events, Men and Women retreats, Warsztaty/Kotlina Kłodzka | Feniks w Gaju
Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Feniks w Gaju

Zapraszamy na tygodniowe misterium uzdrawiania seksualności i przebudzenia potencjału z Esterą Saraswati

Wspólnota   *   Sztuka Życia   *   Sacrum Seksualności

Można by rzecz Feniks w raju… No właśnie, dlaczego nasza seksualność nie zabiera nas prosto do raju? A czasem, gdy zabiera, to strąca nas prędzej czy później do bram piekieł.

Czy ma to coś wspólnego z historią i mitami, jakie odpowiada nam kultura?

A gdybyśmy zmienili narrację, zwolnili reżysera i zaczęli pisać swoją własną historię…

Zapraszam nas kochani w tygodniową podróż poprzez różne wewnętrzne światy, aż do przestrzeni, która wykracza poza je wszystkie, jednocześnie przenikając wszystko co jest.

Intencją jest stworzenie uzdrawiającej przestrzeni, aktywującej nasz ukryty potencjał, oraz ducha wspólnoty. 

Jest to głęboka podróż wymagająca naszej determinacji, odwagi i zaangażowania, aby skarby mogły się ujawnić jak brzask na nocnym niebie bezwysiłkowo.

Odkrycie ciała jako siedziby Buddów i Dakiń, jest kierunkiem w jakim chcemy zmierzać i rozwijać. Wystarczy martyrologii, cierpiętnictwa, umartwiania, przemocy oraz zaniedbania czegoś, co może stać się naszą świątynią. Wystarczy także podążania za powierzchownymi przyjemnościami i potrzebami. Czas odkryć głębsze pokłady doświadczenia siebie i świata w sposób, który jest cielesno-duchowy oraz ma na celu stanie się fontanną przynoszącą wodę wielu spragnionym istotom. Nasza indywidualna podróż życia może służyć dla pożytku wielu istotom, jeśli tylko ustawimy nasz ster w tym kierunku. Zmiana percepcji rzeczywistości jest kluczowym elementem etapu transformacji, jak i oczyszczanie nagromadzeń z ciała i umysłu.

Nasze ciała są ciałem Ziemi. Wody ziemi są brudne, powietrze zanieczyszczone, śmieci wszędobylskie, a pożywienie zatrute. Jesteśmy nierozłączni. 

Oczyszczając nasze ciała, pozwalając aby krystaliczna woda przez nie zaczęła ponownie płynąć, jednocześnie oczyszczamy wody Ziemi.

Usuwając nagromadzone przekonania, toksyczne wierzenia, poglądy i wdruki, sprzątamy śmieci z Ziemi.

Kultywując dzikość naszych ciał i ich naturalną magię, przywracamy lasy, dzikie zwierzęta oraz niszczoną przyrodę w swoje naturalne środowisko

Przestając walczyć z pożądaniem, lecz mądrze je ukierunkowując i transformując, stajemy się na powrót sprawczymi opiekunami tej Ziemi i jej istot.

Ukierunkowując energię seksualną do serca, stwarzamy przestrzeń, w której dzieje się magia, powraca znaczenie sacrum oraz naturalna ochrona na planetę.

Jesteśmy nierozdzielnie powiązani z ciałem Ziemi i jej mądrością. Jesteśmy jej dziećmi, jak i opiekunami, strażnikami i kochankami. 

Czuła miłość pełna mocy może zaistnieć, gdy energia seksualna swobodnie łączy się z mądrością przestrzennego serca, które nie chwyta, bo się nie boi, że straci. 

Gdy nasze granice stają się, jak błona otaczająca dziecko w łonie, zamiast muru, zmiękczają się kanty naszego umysłu, a co za tym idzie zachowania. Wystarczy już 450 lat przekraczania granic polskiej ziemi. Czas iść do przodu i budować nowe, zamiast wzmacniać i upamiętniać stare, które zakuwa nas w dyby wewnętrznej niewoli i dylematów. 

Męskość i żeńskość mogą się spotkać w nas jak Wars i Sawa niegdyś. Z ich powstania może powstać złote dziecko, nowa cywilizacja. Kultura, która jest wystarczająco przestrzenna, aby wspierać różnorodność. Po dokonaniu wewnętrznej unii możemy pełniej spojrzeć na świat i w nim działać. Płeć nie jest już ograniczeniem, lecz wzbogacającym doświadczeniem. 

Moc Smoka w nas staje się siłą wspierającą i strzegącą skarbów, zamiast być traktowana z ignorancją, dumą i głupotą. Szacunek do życia i śmierci, który reprezentują Smoki, buduje bezpieczną przestrzeń do kształtowania nowej kultury,

Skontaktowanie się z głębokimi potrzebami serca oraz odnalezienie jej wypełnienia, odwraca nasze spojrzenie od kultury powierzchownej konsumpcji, niszczącej naszą planetę i nas samych.

Może przejawić się w nas Wojownik i Wojowniczka Współczucia, których indywidualność służy całości. Ich osobiste potrzeby są wypełniane z naddatkiem poprzez służenie całości. Materia okazuje się wypełniona światłem i nierozdzielna od sfery duchowości. 

Rodzą się nowe dzieci w nas. Złote dzieci. Opiekunowie Nowej Ziemi.

Oto podróż w jaką nas zapraszam.

Dlaczego Feniks w Gaju?

Zaczęło się w 2015 od Odrodzenia Feniksa. Feniks, płomienny ptak symbol wiecznie odradzającego się życia. Życie, które odradza się z popiołów. Umrze, aby żyć naprawdę. Później od 2018 roku powstało Przebudzenie Feniksa. Nieco ciężkie, polskie odrodzenie, stało się lżejszym i może głębszym przebudzeniem. Zobaczeniem nowej perspektywy, gdy miłość łączy się z energią seksualną. Teraz czas w 2021 roku na to, aby Feniks przybył do Gaju i zaśpiewał nam Pieśń…

Jaka to będzie Pieśń?

Energia seksualna jest mistyczną bramą do przebudzenia wszystkich obszarów naszego życia

Energia seksualna jest siłą życiową w każdym z nas, będąc motorem wszelkiej kreacji. Jest to polaryzacja między pierwiastkiem męskim i żeńskim wewnątrz nas. Gdy jest aktywna, nasze oczy się świecą, mamy mnóstwo zapału i wigoru do życia i ciągle nowe pomysły.

Inny aspekt energii seksualnej to intymny wymiar komunikacji. Poprzez nią komunikujemy się w inny sposób z ludźmi, poza werbalnie, wchodząc w sfery magiczne. Nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, przekazujemy sobie mnóstwo informacji poprzez nawet delikatny kontakt energetyczny czy cielesny. Jeśli nauczymy się robić to świadomie, możemy wejść w sferę sacrum.

I tu pojawia się inny aspekt energii seksualnej, wymiar duchowy i transpersonalny. Poprzez nią, możemy wykroczyć poza nawykowy umysł i paplaninę myśli. Otwiera się obszar, który nie śnił się filozofom. Jest to część empiryczna, której nie da się opisać słowami, może poza językiem poezji.

Kolejna cecha energii seksualnej to generowanie obfitości. Otwarty przepływ energii seksualnej jest bezpośrednio skorelowany z naszą siłą manifestacji rzeczywistości oraz możliwością kreowania obfitości materialnej.

Energia seksualna wpływa na podejście do świata. Gdy jesteśmy w dobrym z nią kontakcie i swobodnie płynie przez całe nasze ciało do góry, otwiera wszystkie ośrodki nerwowe i energetyczne. Znacząco wpływa to na zaufanie do świata, ludzi i życia, radość i szczęście ze zwykłych rzeczy dnia codziennego, siłę ekspresji tego kim jesteśmy, połączenie z innymi, jak i zwiększa poczucie bezpieczeństwa – mamy więcej mocy, aby jasno komunikować, czego chcemy i czego nie chcemy.

I w końcu energia seksualna jest potężną siłą uzdrawiającą. Gdy ją pobudzamy we właściwy sposób w specjalnie przygotowanych warunkach, staje się najpotężniejszym katalizatorem zmian. Pod wpływem tego specjalnego przepływu wewnątrz ciała, aktywują się zaciśnięte miejsca, które blokowały do tej pory naszą siłę życiową i przetrzymywały pamięć zranień z przeszłości: indywidualnej, przodków jak i kolektywnej. Budząc je, jednocześnie je leczy. Gdy zostaje doprowadzona do serca, powoduje stałe i zmieniające życie zmiany.

Seksualność: odblokowywanie – aktywowanie – celebracja

Będziemy oczyszczać to, co blokuje i ogranicza nasze życie – nasze serce przed miłością, nasze yoni i lingamy przed większą rozkoszą, nasze ciało przed przeżywaniem ekstatycznie życia. Aktywujemy ukrytą moc seksualną, która nasyci nasze codzienne życie miłością, mocą i wolnością. Ważnym, aczkolwiek niedocenionym aspektem jest celebracja, cieszenie się głębszym kontaktem z własnym ciałem, innymi i przyjemnością z tego płynącą. W efekcie będziemy w stanie świadomie aktywować i zarządzać naszą witalną siłą życiową, czerpiąc z niej moc i radość.

Nasze miejsca intymne, przechowują pamięć zranień i trudnych momentów, które mogą być nawet wyparte ze świadomości. Dlatego na przykład świadomie chcemy przeżywać przyjemność, ale nasze ciało się nie otwiera. Będziemy z szacunkiem i stopniowo podchodzić do tajemnic, jakie skrywa nasze ciało, aby uwalniać przeszłość, która nam ciąży i nie jest już potrzebna, aby z lekkością wkroczyć w nowe, połączone życie.

Unikalne podejście do uzdrawiania seksualnego

Unikatowe w pracy Estery jest połączenie nauk o przestrzeni i mądrości wraz z “pracą” z ciałem i odblokowywaniem przeszkód wokół seksualności z uduchowionym i zrytualizowanym podejściem do energii seksualnej z czasów matriarchalnych. Wtedy seksualność była uznana przez całą społeczność za świętą siłę uzdrawiania i wchodzenia w wyższe wymiary duchowości, do czego służyły świątynie w centrum wspólnot.

Połączenie współczesnej, świeckiej pracy z ciałem ze świątynną, rytualną seksualnością daje głębokie, stosunkowo szybkie i wymierne rezultaty. Stworzenie przestrzeni świątynnej sprawia, że wchodzimy w uzdrawianie nie w sposób terapeutyczny, lecz znacznie głębiej, tak aby mogła dokonać się prawdziwa transformacja. Każda demonstracja pracy jest przekazem i doświadczenie jest wspierane poprzez omówienie instruktażowe oraz nauki, które ukazują szeroki kontekst sesji uzdrawiania seksualnego – z poziomu terapeutycznego, szamańskiego i tantrycznego. Demonstracje pracy z ciałem są instruktażem, ale przede wszystkim przekazem energetycznym

Wszystko jest oświetlone światłem przytomnej obecności i świadomości. Dzięki temu możesz rozwijać się szybciej i bezpieczniej, bez po-warsztatowego efektu jojo.

Kluczowe zagadnienia w podejściu Estery:

* uwaga na otwieranie serca zanim otworzymy przepływ energii seksualnej – wolniej i łagodniej, stopniowo zwiększając naczynie na przyjmowanie energii seksualnej w sercu
* atmosfera bycia razem – tworzenia serdecznych połączeń, wyjścia z separacji i powrót do domu (z „ja” do „my”)
* autorskie rytuały takie jak yoni i lingam pudża (celebracja naszych ciał) – starożytna mądrość na nowe czasy

Fundamentalne wartości Estery w pracy z grupami

 • Pogłębianie mocy i przestrzeni wolności w duchu dbania o całość
 • Życzliwość, dobroć i wzajemna troska
 • Transparentność i szczerość
 • Szacunek i mądre stosowanie mocy 
 • Wspólna kreacja i receptywność 
 • Suwerenność i odpowiedzialność 

Czego możesz doświadczyć podczas warsztatu

Proces ten jest wcześniej zaprojektowany, jak i wynika z konkretnej grupy osób, która się pojawi. Współczesne, ucieleśnione praktyki i doświadczenia obejmują wiele poziomów świadomości ciała, serca, umysłu i ducha. Ich celem jest połączenie się z samo-wyłaniającą się mądrością przestrzeni oraz naszą przebudzoną naturą wewnątrz.

Fundamentalne są: uznanie seksualności jako świętej siły życiowej i odpowiedzialności z tego płynącej, połączenie jej z sercem, praktyka dojrzałej męskości i kobiecości w każdym z nas, stabilizowanie spokojnego umysłu, otwieranie wrażliwej i mocnej przestrzeni serca.

Wszystko, do czego jesteśmy zapraszani, jest dobrowolne. Odpowiedzialnie kreujemy swoje doświadczenia w zgodzie z własnymi granicami i potrzebami.

Potencjalne formy eksploracji siebie w grupie oraz poszerzania strefy samopoznania:

  • satsangi – spotkania z przestrzenią mądrości
  • medytacja
  • rytuały oczyszczające
  • kręgi intymnego dzielenia się i radykalnej szczerości
  • budowanie wspólnotowości – praktyki takie jak radykalna szczerość, forum, świadomość energetycznej komunikacji i granic, bycie widzianym
  • świątynie miłości, jeśli będzie to w zgodzie z procesem grupy (bycie tylko w obecności ze sobą jest także uczestnictwem)
  • transformacja blokad i aktywacja lekkiej, radosnej seksualności
  • nauka rozpoznania i jasnego wyrażania siebie – swoich granic i przejrzystej ich komunikacji, jako podstawy do głębokiej pracy z seksualnością
  • oswajanie nagości, akceptacja ciała
  • uzdrawianie urazów i zranień do mężczyzn i kobiet
  • połączenie seksualności z sercem
  • otwieranie się na celebrację ciała i seksualności
  • uwalnianie mocy i łączenie jej z sercem, aby była w służbie całości
  • skontaktowanie się ze swoim sercem i ścieżką serca
  • zwiększanie poczucie bezpieczeństwa i zaufania
  • uzdrawianie zranień serca i ciała – porzucenie, opuszczenie, odrzucenie, lęki i kwestie egzystencjonalne
  • aktywacja dojrzałych aspektów kobiecości i męskości – wewnętrzna kobieta i wewnętrzny mężczyzna

Estera tworzy bezpieczną przestrzeń do pracy w grupie. Będziemy pracować w dwójkach, podgrupach i całej grupie w zgodzie z naszymi osobistymi granicami przy uważnym prowadzeniu Estery. Strojem warsztatowym jest często sarong/pareo. Przewidujemy także pracę w nagości czy częściowej nagości, w poszanowaniu indywidualnych granic.

Warsztat odpowiedni zarówno dla singli jak i dla par, osób wszelkich orientacji i tożsamości. Przede wszystkim dla osób gotowych na zmianę, przebudzenie swojego serca i seksualności jako jedność.

Metody pracy

Warsztat łączy niedualne nauki o przestrzeni i mądrości, uzdrawiające szamańsko- tantryczne sesje pracy z ciałem i seksualnością wraz z rytualnym podejściem świątynnej seksualności z czasów matriarchalnych.

Dodatkowe informacje

 • Strój podczas warsztatu: sarong/pareo oraz luźne, wygodne ubranie
 • Warsztat odpowiednio zarówno dla singli jak i par, bez względu na orientację seksualną
 • Samodzielnie decydujesz o swoim poziomie zaangażowania
 • W każdym momencie możesz przerwać lub zwolnić proces, aby poruszać w swoim indywidualnym tempie
 • Nie musisz robić niczego czego nie chcesz. Wspieramy Cię w byciu niezależnym i podążaniu za własnymi wyborami.
 • Bycie autentycznym jest najważniejszą wartością.
 • Na warsztacie występuje nagość czy częściowa nagość, w ramach indywidualnych granic.

Dla kogo ten warsztat jest odpowiedni?

Głównym celem warsztatu jest pogłębienie procesu odkrywania siebie jako wielowymiarowej istoty ludzkiej, przebudzenie wewnętrznej unii kobiecości i męskości oraz integracja różnych części siebie na wielu poziomach, aby móc lepiej służyć ziemi i wszystkim istotom.

Zapraszamy osoby bez względu na wiek (osoby pełnoletnie), płeć, orientację czy tożsamość seksualną, które głęboko troszczą się o naszą wspólną przyszłość i chcą tworzyć Nową Ziemią dla siebie i przyszłych pokoleń.   

Jest to następny poziom doświadczeń warsztatowych. Dlatego ten warsztat jest odpowiedniejszy dla osób, które mają w tym zakresie doświadczenie albo są osobami nowymi, ale są wystarczająco dojrzałe, odpowiedzialne za siebie oraz gotowe na głębokie zanurzenie w bardzo szerokiej przestrzenni eksploracji.

Zapraszamy osoby, które:

 • są gotowe, aby kobieta prowadziła ich po terytorium cielesnej duchowości
 • kroczą ścieżką samorozwoju i rozwoju duchowego
 • mają zdrową i stabilną strukturę osobowości (ego) oraz zdolność do wyznaczania i komunikowania własnych granic bez gry w kata, wybawcę i ofiarę
 • uzdrowiły istotne traumy, które uniemożliwiają im samostanowienie
 • obecnie są wolne od zaburzeń mentalnych uniemożliwiających im komunikację ze światem zewnętrznym i trzeźwą ocenę rzeczywistości
 • nie mają poważnych nałogów wpływających kompulsywnie na ich zachowania
 • mogą funkcjonować przez tydzień bez alkoholu, papierosów, używek oraz mięsa i nabiału.

Proces rejestracji i umowa uczestnictwa

Każdy jest indywidualnie odpowiedzialny za naturę swojego doświadczenia i wewnętrznej podróży. Wspieramy wszystkich w stopniowym podążaniu za swoim procesem bez presji grupy czy oczekiwań zewnętrznych.

Prosimy o uważne przeczytanie wstępnych warunków uczestnictwa (powyższa sekcja) i po rzetelnej samo-ocenie zdecydowanie, czy jest to właściwe doświadczenie dla Ciebie. Jeśli masz wątpliwości, prosimy o kontakt, chętnie doradzimy.

Po zapoznaniu się przez Esterę z wypełnionym formularzem rejestracji lub ewentualną krótką rozmową dodatkową, możemy zasugerować przygotowanie się – sesję indywidualną, lub inny, bardziej odpowiedni warsztat. Zastrzegamy sobie także prawo do odmówienia przyjęcia, dbając o dobro uczestnika i grupy. 

Po przyjęciu rejestracji, zostaną przesłane e-mailem dalsze kroki Procesu Rejestracji uwzględniające podpisanie umowy uczestnictwa oraz terminy i zasady opłat.

Informacje organizacyjne

Miejsce: Polska, pod Krakowem

Język warsztatu: polski

Cena: 1500-2500 pln za warsztat (w zależności od Twoich możliwości) oraz koszt pobytu i wegańskiego wyżywienia

W przypadku wysokiej motywacji i ograniczonego budżetu, prosimy o bezpośredni kontakt.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny. Po rejestracji i akceptacji uczestnictwa zostaną przesłane kolejne kroki rejestracyjne (umowa uczestnictwa, terminy zadatku i ostatecznej wpłaty, polityka refundacji)

Rejestracja jest zamykana na tydzień przed rozpoczęciem warsztatu albo gdy skończą się miejsca.
Wszystkie szczegóły dostępne u organizatorów: zapisy@esterasaraswati.com

Witamy Cię!

Ekscytujące jest wspólne kreowanie wzorców dla Nowej Ziemi.

Możemy być zmianą! Razem