Wizja z lotu ptaka

Zapraszam z całego serca do tej przestrzeni umożliwiającej poznanie siebie na nowo, może po raz pierwszy w ten sposób. Jest to miejsce, którego fundamentem jest wrodzona mądrość, poza koncepcjami i ideami. Wspieram proces wchodzenia w swoją moc sprawczą, transformowania swoich ograniczeń i wydobywania diamentowego potencjału, stopniowo otwierając się na prawdziwą wolność.

Podstawa tej przestrzeni

Fundamentem jest rzetelne poszukiwanie i docieranie do tego, co w nas poza maskami i uwarunkowaniami. Stosowane są do tego nauki i ich osobiste zrozumienie, sprawdzane w ogniu doświadczenia, integrowane w codziennym życiu, których przekazicielką jest Estera Saraswati. Jak brzemienna kobieta, rodzi je na nowo, za każdym razem w nowej formie odpowiedniej do okoliczności. Swoim życiem i oddaniem drodze wiodącej stopniowo ku większej wolności, zaświadcza o transformacyjnej mocy tantrycznych nauk buddyjskich. Pokazuje, że każdy z nas może odnaleźć i poddać się wrodzonej, niekonceptualnej mądrości. To co przekazuje Estera zawiera także mądrość i jej doświadczenia w zakresie praktyk płynących z czasów matriarchatu – cielesnych sztuk świątynnych, tantry hinduskiej, szamanizmu – głębokiego, pierwotnego połączenia z naturą oraz praktyce Obecności.

Jej unikalne podejście do pracy z naszymi ograniczeniami i potencjałem poprzez ciało-umysł, płynie ze współczucia do odrzuconych części nas i cierpienia spowodowanego brakiem zrozumienia i przywiązaniem. Kwestionuje patriarchat – zinternalizowany system przemocy, dominacji i kontroli zbudowany na lęku przed tym, co w w nas dzikie, niewinne i pierwotne. Inspiruje do budowania nowej kultury, drogi środka, płynącej z odkrycia obszaru poza tym, co znane. Zaprasza do poszukiwania nowego życia poza lękiem i bez przemocy, która jest obecnie wszechprzenikająca. Poprzez odkrycie naszej pierwotnej natury i głęboki kontakt z przyrodą, może nam się to udać.

Wartości tej przestrzeni

1. Zaangażowanie
2. Aktywny udział. Podejmowanie inicjatywy opartej na świadomości MeWe
3. Odwaga w zrzucaniu skóry i porzucaniu starej tożsamości raz po raz
4. Radykalna szczerość płynąca z serca, zabierająca maski.
5. Kochająca przestrzeń, która akceptuje wszystko, połączona z mądrością rozróżniającą i jakością przecinającą
6. Intymność z życiem i zaufanie.
7. Poddanie się uniwersalnej miłości i erosowi
8. Przejrzystość i szacunek

Uważne życie (sacred living)

Ważne, aby nasze działania płynęły z postrzegania życia jako szczególne i drogocenne, tym samym ceniąc jego wszelkie przejawy. Powstaje to ze zrozumienia i mądrości, które objawiają się jako szacunek dla pokojowego i radosnego współistnienia różnych form widzialnych i niewidzialnych – ludzi, zwierząt, roślin, skał, duchów przyrody, Ziemi itd. Zapraszamy duchową perspektywę do codziennego życia, wnoszącą więcej autentyczności, spełnienia, piękna i prawdziwego szczęścia.

Kreacja

Fundamentem naszego podejścia są proste wyrazy miłości i współczucia oraz działanie na rzecz wszystkich istot i Ziemi. Dbamy o tworzenie poczucia większej wolności, radości i połączenia w życiu codziennym ludzi, jak i ukierunkowujemy naszą pracę w stronę wyzwolenia się z dualistycznych iluzji, realizując w ten sposób naszą świetlistą, pustą naturę.

Postrzegamy energię seksualną jako witalną moc życiową, siłę uzdrawiającą jak i ekstatyczną bramę do obszaru sacrum, pozwalającą zajrzeć za welony naszych koncepcji, ignorancji i zaciemniających emocji. Ma ona centralne miejsce we wszystkich naukach, które są tu oferowane, a obejmujące wszystkie obszary ludzkiego życia: świadomego poczęcia, świadomego porodu, dorastania, sztuki kochania się, tworzenia intymnych relacji, wspólnotowego życia, godnego starzenia się, menopauzy, spokojnej śmierci, jak i duchowego przebudzenia się.

Wierzymy, że pokój, błogość i wolność powstają wewnątrz nas najpierw. Dopiero, gdy zrobimy porządek w swoim wewnętrznym świecie, możemy budować pokojowy świat. Płynie to z realizacji wewnętrznej unii męskiej i kobiecej transpersonalnej esencji, która jest taka sama dla wszystkich istot, niezależnie od płci biologicznej czy tożsamości płciowej.

Dlatego działamy na rzecz przebudzenia kobiecej i męskiej mocy wewnątrz nas, dla wszystkich płci jednakowo.

Uczymy kobiety, jak uważnie objąć swoją męską esencję w pełen szacunku i miłości sposób, tak aby więcej nie była zniekształcana poprzez szkodliwe społeczne i kulturowe uwarunkowania, jak i brak odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Wtedy kobiecość może rozkwitać, po zbudowaniu wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, klarowności, samodyscypliny i kierunku, które zapewnia esencja męska w nas. Tak samo dla mężczyzn. Uczymy skontaktowania się ze swoją esencją kobiecą i zaprzestania bycia zależnym od kobiet w tym zakresie. Po tym, jak aktywują i uznają swoją uczuciowość, intuicję, zmysłowość, wrażliwość, miękkość, kreatywność, niekonceptualną mądrość – ich męskość może dopiero nabrać prawdziwej mocy.

Wspieramy odnowienie połączenia ze zdrową, dojrzałą mocą penetracji i zasiewania obecną w każdym człowieku, jak i potencjałem mocy fallusa mężczyzn. Wspieramy otworzenie bramy mądrości kobiecej esencji, jaką jest wagina, jak i mistycznym łonem kreacji w każdym człowieku. Pielęgnujemy pokój, miłość i szacunek pomiędzy ludźmi i płciami, poprzez uosobienie własnej energii męskiej i żeńskiej oraz uzdrowienie połączenia pomiędzy nimi wewnątrz każdego z nas. Czas przestać projektować nad przeciwną płeć nasze własne obszary cienia oraz wejść w moc poprzez proklamowanie swojej pełni.

Wiemy, że to w jaki sposób zostaliśmy poczęci i przywitani na tym świecie znacząco wpływa na przebieg i jakość naszego dalszego życia. Dlatego umożliwiamy przejście tych doświadczeń ponownie i świadomie, jak również szerząc wiedzę dotyczącą zapraszania nowych istot. To jak rodzimy się jest również bezpośrednio powiązane z tym, jak umieramy. Śmierć widziana jest jako narodziny do innego wymiaru. Wymaga ona szczególnej atencji. Bez oswojenia się ze śmiercią i przemijalnością materii, nie możemy cieszyć się prawdziwie życiem.

Odnosimy się także do rodzicielskich doświadczeń, które obecnie są mocno zaprogramowane przez szkodliwy, wzorzec rodziny atomowej. Tworzy on bardzo trudne warunki dla macierzyństwa, osłabia intymność, zabija seksualność i w efekcie rozbija związki. Powoduje przemożne poczucie osamotnienia w tymże jak ważnym etapie życia jednostki i społeczeństwa. Ten dysfunkcyjny model rodziny buduje neurotyczne społeczeństwa i skazuje nas na udręki i cierpienie. Życie staje się przetrwaniem. Jesteśmy podatni na wszelką demagogię i manipulację. Wzmacnia zazdrość, zerwane więzi pomiędzy kobietami, jak i pomiędzy mężczyznami. Starość staje się przykrym elementem życia przed śmiercią, wyrzuceniem poza nawias zdrowego, młodego, pędzącego po postęp społeczeństwa. Widzimy, że jedyną odpowiedzią jest powrócenie do naturalnego dla człowieka tryby życia w grupie zróżnicowanej wiekowo, opartej na podobnych wartościach życiowych i wspierających się symbiotycznie we wszystkich obszarach życia. Zapewni to poczucie większego wewnętrznego spokoju i harmonii.

Wnosimy edukację, uzdrawianie i inspiracje w te ważne obszary życia, pracując w zintegrowany sposób z ciałem, umysłem, energią i świadomością. Ciało jest dla nas świątynią, mikrokosmiczną rzeczywistością, poprzez którą możemy odkryć naturalne prawa makrokosmosu. Poprzez świadome wchodzenie w kontakt poprzez bramy zmysłów, możemy przekroczyć materializm i wnosić nie dualne podejście w nasze życie. Poprzez objęcie paradoksów i polaryzacji, jesteśmy wolni od bycia złapanymi w pułapki jednej skrajności. Możemy odnaleźć złotą drogę środka, dającą poczucie wolności. Ciało jest także akumulacyjnym zbiorem naszych przeszłych przeżyć, indywidualnych i zbiorowych. Dlatego wprowadzamy metody uzdrawiania aktywujące własną energię seksualną, zwane uzdrawianiem seksualnym, mającym na celu uwolnienie naszych ciał z bagażu ran i przeszłości.

Działamy w kierunku tych celów poprzez mądre przebudzanie wewnętrznych sił życiowych, inaczej zwanych energią seksualną, z obyczajowych, społecznych, religijnych norm i nakazów. Ograniczają one znacznie i utrzymują naszą prawdziwą naturę uśpioną i zniewoloną, a umysły ogłupione. Stosowanie w tym wypadku metod sztuk światynnych oraz tantry hinduskiej są tutaj bardzo przydatne. Po uwolnieniu mocy sił życiowych, możemy zacząć budować z większą lekkością mądre, odpowiedzialne, pełne znaczenia życie. Po zastosowaniu starożytnych duchowych nauk staniemy się zmianą, jakiej potrzebuje świat. Razem kształtujemy przejście z epoki patriarchatu do nowej ery opartej na wzajemnym dbaniu o siebie i całą egzystencję jako system połączonych i współzależnych naczyń.

Estera widzi patriarchat jako system kontroli, posiadania i władzy nad innymi, ciałem, ziemią, seksualnością, płynącą z lęku przed nieznanym i śmiercią. Jest to przejaw dominującej i przemocowej męskości nad bezsilną i udręczoną, wycofaną kobiecością, w każdym człowieku, niezależnie od płci. Wbrew pozorom często strażniczkami patriarchatu są kobiety, a mężczyźni obarczenia poczuciem winy za samo bycie mężczyzną, także cierpią w patriarchacie, jak kobiety, dzieci, zwierzęta i przyroda, na różne sposoby. Razem go tworzymy i razem możemy to zmienić, jeśli wyjdziemy z błędnego koła szukania winnych i przywiązania do doznanych krzywd ofiar. Musimy przestać się licytować, kto jest bardziej poszkodowany i wypominać sobie winy. Możemy razem budować lepszą przyszłość dla tych co przyjdą po nas.

Jako zespół jesteśmy w ciągłym procesie uczenia się i rozwijania, aby móc manifestować te aspiracje.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową grupą osób w różnym wieku o zróżnicowanych ścieżkach życiowych i zapleczach nauk duchowych. Reprezentujemy także odmienne osobowości i umiejętności. To co nas łączy to wizja, jaką niesie i pielęgnuje Estera Saraswati. Zaprasza nas do nauki, współkreacji i stopniowego procesu urealniania i wcielania jej razem w życie.

Witamy!

Zapraszamy Cię do wkroczenia w tę przestrzeń samopoznania, zrzucania starej skóry i odkrywania siebie w bezpiecznym otoczeniu. Możesz dotknąć i uleczyć stare rany, pozwolić na rozpuszczenie się starych przekonań, rozmiękczyć miejsca skurczu i lęku, nakarmić swoje wewnętrzne demony w celu ich transformacji we wspierające zasoby, poznać swoją ekstatyczną naturę oraz pozwolić sobie na wyłonienie się z nowej przestrzeni opartej na poszerzonym rozumieniu rzeczywistości i tego, czym jesteśmy.

Witajcie, tacy jacy jesteście, w rodzinie witalnych, kochających, dbających ludzi.

Estera Saraswati wraz z zespołem 

Upcoming Events

Portugal-Algarve | Power of Innocence

12 września - 19 września