• Nowy materiał wideo od Estery raz w miesiącu oraz materiały do pracy własnej
  • Dwa spotkania on-line w miesiącu w całej grupie prowadzone przez Esterę (nagrywane, do odsłuchania także później) – Każde spotkanie składać się będzie z krótkiego wprowadzenia i wykładu Estery, dzielenia się w kręgu, sesji pytań i odpowiedzi, dalszych kroków – pracy własnej na podstawie podanych materiałów
  • Co drugi tydzień spotkania rówieśnicze w mniejszych podgrupach
  • Zamknięte forum prywatne na stronie domowej – do dzielenia się, zadawania pytań, materiałów do pracy własnej oraz inspiracji w tematyce spotkań