Zespół

Zespół to grupa osób, z którymi współpracuję i z którymi łączą nas podobne wartości oraz cele. Składa się z kobiet i mężczyzn z wielu krajów o różnym wieku (29 – 47) i o różnym doświadczeniu oraz wykształceniu. Podlega ona także zmianom, naturalnym przypływom i odpływom.  Razem tworzymy bezpieczną platformę warsztatową, jak i budujemy szersze naczynie wspólnotowe oraz na inne projekty. Wspólnym gruntem jest zgłębianie nauk tantry buddyjskiej oraz uduchowionej seksualności (sacred sexuality). Więcej na ten temat jest opisane w Wizji.

Jako zespół i mała wspólnota jesteśmy w ustawicznym procesie rozwoju, duchowej ekspansji i zwiększania możliwości naszego działania na rzecz lepszego świata. Eksperymentujemy z wizją uważnego życia (sacred living). Wzrastamy razem poprzez cykliczne treningi i laboratoria. Tworzymy nowy typ rodziny, połączony nie krwią, lecz wartościami i aspiracjami. Wspieramy się w rozwoju i manifestowaniu marzenia tworzenia nowego paradygmatu wspólnego życia zakotwiczonego w ziemi i poszanowaniu wszystkich form życia.

Nasze wartości

1. Zaangażowanie
2. Aktywny udział. Podejmowanie inicjatyw
3. Odwaga w zdjemowaniu starej skóry i pozwaleniu odejść stare identyfikacji
4. Radykalna szczerość płynąca z serca, zdejmująca maski i udawanie
5. Miłująca dobroć, która przyjmuje to co jest
6. Intymność i zaufanie
7. Uniwersalna miłość i Eros
8. Transparentność i poufność

Proces dołączania do Zespołu

Jesteśmy otwarci na nowe osoby w zespole. Jest to jednak stopniowy proces, w którym obie strony mogą się lepiej poznać i ustalić rodzaj zaangażowania. Wymaga od osoby chcącej dołączyć, dedykacji i chęci działania na rzecz lepszego świata, otwartości i szczerości oraz zaufania. Jeśli interesuj Cię nasza praca, zapraszamy najpierw do dołączenia jako uczestnik jednego z warsztatów.

Jako, że umiejętność bycia dla innych, jest podstawowym kryterium, co to właściwie oznacza? Służenie jest aktem dawania i kontrybucji bazującym na informacji, czego inni chcą naprawdę otrzymać, a nie na naszych wyobrażeniach na ten temat. Wymaga to pokory, głębokiego słuchania potrzeb innych i chęci uczenia się. Jeśli jednak (nie)świadomie oczekujemy na rewanż, wymianę, nie jest to czyste dawanie – służenie. Jest w tym cień brania z cienia, daję po to, aby otrzymać. Służenie jest bezinteresowne i płynie z serca, z chęci pomagania oraz zrozumienia, że „inny to inny ja”.

As ability to be in service is most important capacity in this team, what does it really mean?  Serving is an act of giving and contributing based on information what other(s) need. Though if there is a thought attached to a service, what I will have in return and paying attention to a balance between giving and receiving, than it is not serving but taking by giving (shadow taking). This vessel is built and based on contribution and commitment to humanity, evolution, Gaya, us. Otherwords on pure serving. We are heading to open our hearts so much that we can practice giving-serving unconditionally that is a basic of buddhist compassion that is so dear to this space. Pure service is connected with all others actions like receiving, taking and allowing as universe is a wholeness.

How we can come together closer? Process of joining can be compared to a way how people relate intimately. First usually they meet somewhere on some occasion, spent good quality time (retreat participant) and maybe feel mutual attraction to each other. They want to spend more time together, have fun, learn, though without commitments (retreat helper). Flow and connection getting stronger so both sides want to engage more, checking each other if they share similar values and visions and if a potential relation has good prospects. Then they want to go deeper, so give it a try for a short time commitment (joiner). They gradually feel more affection to each other, sharing love and vision, and want to be together for a longer commitment. (joining our Team!)

Upcoming Events

Warszawa | Sesje prywatne

13 listopada - 17 listopada

Hawaii | Wisdom of Innocence

21/03/2020 - 27/03/2020